خطوط توليد لوله هاي آب سرد و گرم ساختماني (لوله سبز/ لوله پلي پروپيلن PP)

با توجه به مزايايي كه لوله هاي جديد پليمري در مصارف ساختماني از لحاظ بهداشتي، دوام و اجرا دارند استفاده از اين نوع لوله ها در حال گسترش ميباشد. خطوط توليد اين نوع لوله ها از جمله توليدات شركت خدمات صنعتي كرمان است كه توانايي توليد لوله هاي پلي پروپيلن و PEX وPE-RT از سايز 20 تا 125 را جهت شبكه هاي آب سرد و گرم منازل، بيمارستانها، هتلها و ساختمانهاي اداري و تاسيسات گرمايشي را دارند. اين نوع لوله هاي با توجه به مقاومت و طول عمر مناسب جايگزين لوله هاي فلزي شده اند.

خط توليد لوله 20 تا 32 ميليمتر با خروجي حداكثر 80 كيلوگرم بر ساعت

خط توليد لوله 20 تا 63 ميليمتر با خروجي حداكثر 200 كيلوگرم بر ساعت

خط توليد لوله 20 تا 125 ميليمتر با خروجي حداكثر 200 كيلوگرم بر ساعت