خط توليد لوله هاي آبياري قطره اي

با توجه به گسترش روزافزون استفاده از روشهای نوین آبیاری در کشاورزی و با توجه به خشكسالی های اخیر، مصرف لوله های LDPE دريپري با سایز 16 و 20 جهت آبیاری باغات روز به روز درحال افزایش است و این باعث شده است تا سرمایه گذاران به فكر سرمایه گذاری اختصاصی و اقتصادی مناسب برای تولید لوله های سایز پائین بیافتند که اين خط توليد به سهولت جوابگوی این نیاز میباشد.

با توجه به موارد فوق، شركت خدمات صنعتي كرمان خط ويژه اي را با سرعت توليد بالا و هزينه ي توليد پايين به صورت اختصاصي براي اين لوله ها طراحي نموده است.
با وجود اينكه اين خط به طور اختصاصي براي توليد لوله ي 16 و 20 ميليمتر دريپري طراحي شده است، ولي توانايی توليد لوله های پلی اتيلن HDPE از سايز 16 تا 32 ميليمتر را نيز دارا مي باشد.

افزون بر موارد ذكر شده، شما قادر خواهید بود انواع لوله های PEX و PE-RT را که اخیرا برای مصارف خانگی و صنعتی جهت آب گرم مصرفی و سیستم های گرمایش از کف استفاده مي شوند را تولید نمائید. همچنین مي توانيد با ترکیب این خط با کواکسترودر لوله های چند لایه جهت مصارف آب گرم و صنایع شیمیایی نیز تولید نمائید.

طول مورد نياز هر خط و متوسط مصرف برق و آب و متوسط توليد ساليانه با فرض 250 روز کاری ذيل هر يك از خطوط آمده است.

خط توليد لوله 16 تا 32 ميليمتر با خروجي حداكثر 80 كيلوگرم بر ساعت